ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ  Κ. ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (STICKERS)

FANCY STICKERS
SUMMER  STICKERS

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ X’MAS)
“Color me Glitter” STICKERS

)
GLOW IN THE DARK

)
FOIL STICKERS

)
FOAM STICKERS

)
“RAINBOW EFFECT”

)
“MEMO PAD”

)