ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ  Κ. ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (STICKERS)

STICKERS 18X29

)
STICKERS BALLOON EVERYDAY 23X18EK

)
STICKERS BALLOON BABY  26X15EK

)
MINI LAMP STICKERS   25X14EK

)
ΝΤΥΝΩ ΞΕΝΤΥΝΩ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 25X16EK

)
DRESS UP DOLL STICKERS

)